Έμπρακτος σεβασμός για όσους έχασαν τα πάντα

Κουλτούρα & Κοινωνία

by aude

μια ομάδα νέων κι ένα ιδιαίτερο πλυντήριο.

Στην Αθήνα του σήμερα 17.700 άνθρωποι θεωρούνται άστεγοι με την ευρεία έννοια του όρου. Από αυτούς, οι 1500 κοιμούνται καθημερινά στο δρόμο. Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και η έλλειψη ενός εθνικού πλάνου κατά της αστεγίας εντείνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό που υφίστανται οι άστεγοι και όσοι αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Μια ομάδα νέων αποφάσίσε να δημιουργήσει το πλυντήριο για άστεγους ITHACA επειδή μέσω αυτού μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες υγιεινής των αστέγων, να αυξήσουν την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό τους, δημιουργώντας έτσι ευκαιρίες για τους ανθρώπους αυτούς.

Το πλυντήριο λειτουργεί σε συγκεκριμένα, γνωστά αλλά και διακριτικά σημεία της πόλης, διαφορετικά κάθε μέρα. Το σταθερό ωράριο λειτουργίας είναι γνωστό και προσαρμόζεται ανάλογα με την περίοδο του έτους. Η κινητή φύση του πλυντηρίου τους επιτρέπει να διατηρήσουν το κόστος χαμηλό καθώς είναι απαλλαγμένοι από ενοίκια και άλλα λειτουργικά έξοδα. Ακόμα, μέσω της κινητικότητας αυτής, μπορούν να προσεγγίσουν και να εξυπηρετήσουν πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν αφήνουν συχνά τις θέσεις τους.

Ιστοσελίδα: http://ithacalaundry.gr/

 

Watch more

STAY IN TOUCH

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
AND RECEIVE OUR LATEST STORIES