Αποτελέσματα στη Πάτρα

DO TANK

by aude

η επιτυχία της πρωτοβουλίας « Ανακυκλώνω στην πηγή ».

Η Ανακυκλώνω στην πηγή ιδρύθηκε από 170 κατοίκους της ανατολικής Πάτρας με σκοπό την εφαρμογή στην πράξη της διαλογής των απορριμάτων στην πηγή, στο σπίτι, στη δουλειά, στον δημόσιο χώρο. Επιστρέφει το 60% των κερδών της στην κοινωνία και λειτουργεί δημοκρατικά προωθώντας την ιδέα της κοινωνικής οικονομίας με προστασία του περιβάλλοντος. Μία ΚΟΙΝΣΕΠ είναι στην πραγματικότητα ένας συνεταιρισμός ο οποίος διοικείται ισότιμα από τα μέλη του. Η λειτουργία του βασίζεται σε δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά κοινωνικούς σκοπούς και συλλογικά οφέλη.

Η “Ανακυκλώνω στην πηγή” αποσκοπεί στην πρακτική διάδοση της ανακύκλωσης με διαχωρισμό των υλικών στο σπίτι, την δουλειά, τον δημόσιο χώρο: χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, έλαια. Δραστηριοποιείται στις γειτονιές του Αρκτικού Διαμερίσματος Πάτρας και σταδιακά επεκτείνεται σε ολόκληρο το Δήμο Πατρέων. Έχει συλλέξει και διαθέσει το 2014-2015, στην τοπική βιομηχανία, 400 τόνους α’ ποιότητας ανακυκλώσιμων υλικών. Διαθέτει δρομολόγια αποκομιδής για πάνω από 100 επιχειρήσεις και γειτονιές ενώ στην αποθήκη της προσέρχονται πολλοί εθελοντές, φέρνοντας διαλεγμένα τα ανακυκλώσιμα υλικά τους. Η ανακύκλωση σήμερα στη Πάτρα βρίσκεται στα χαμηλότερα ποσοστά της χώρας. Από τους 100.000 περίπου τόνους απορριμάτων που παράγονται κάθε χρόνο, μόνο οι 8.800 πέφτουν στους μπλε κάδους και από αυτούς δυστυχώς μόνο 3.500-4.000 επανακτώνται – και αυτοί κακής ποιότητας. Το 50% και πλέον του ανακυκλώσιμου υλικού που συλλέγεται στους μπλε κάδους είναι άχρηστο και θάβεται στην χωματερή της Πάτρας, την Ξερόλακα. Η ταφή τεράστιου όγκου χρήσιμων για την βιομηχανία και την κοινωνία υλικών οδήγησε την χωματερή σε 50 μέτρων καθ’ύψος υπέρβαση με κίνδυνο κατάρρευσης, ανάγκη για νέα μέτρα στήριξης και νέα κύτταρα. Από την άλλη, εργολαβικά συμφέροντα προβάλλουν την λύση των εργοστασίων μηχανικής διαλογής και προσεχώς της καύσης, με τεράστια βέβαια αύξηση των δημοτικών τελών. Η «Ανακυκλώνω στην πηγή» βασισμένη στις συλλογικές αποφάσεις και τον συλλογικό έλεγχο, αποτελεί λοιπόν την συνειδητή επιλογή των ενεργών πολιτών έναντι της ιδιοποίησης του κοινωνικού πλούτου από τους εργολάβους. Capturar1 Ιστοσελίδα: https://recycleatsource.gr/

 

Watch more

STAY IN TOUCH

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
AND RECEIVE OUR LATEST STORIES