Ενα υπέροχο Πλανητάριο, μεταξύ πολλών άλλων πρωτοβουλιών

NON PROFIT

by aude

το έργο του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Ο Ευγένιος Ευγενίδης, ο πολύπειρος και έμπειρος αυτός Έλληνας, ο επιτυχημένος επιχειρηματίας και εφοπλιστής, ο πολυμήχανος έμπορος ξυλείας, ο αντιπρόσωπος και ιδιοκτήτης διεθνών ναυτιλιακών γραμμών, ο πολίτης του κόσμου, με τις δραστηριότητές του διεσπαρμένες ανά την υφήλιο, έκρυβε μέσα του ασίγαστη αγάπη για την πατρίδα του και ουδέποτε έπαυσε να μελετά τρόπους για να βοηθήσει την ανάπτυξή της. Από νωρίς είχε οραματισθεί μιαν Ελλάδα ώριμη και ικανή να συναγωνισθεί τις άλλες προηγμένες χώρες στους διάφορους τομείς της τεχνικής και της βιομηχανίας. Τούτο όμως πίστευε ότι δεν ήταν δυνατόν να κατορθωθεί χωρίς την κατάρτιση ικανών στελεχών, που θα βοηθούσαν την πατρίδα τους. Την πίστη του αυτήν την μετουσίωσε σε έργο εν ζωή, πειραματικό, με την σύσταση στο εξωτερικό του «Ε.Ε. Arista Trust» με στόχο να βοηθήσει τους νέους της Ελλάδος χορηγώντας υποτροφίες «νά καταστούν ικανοί νά αναλάβουν σημαντικάς ευθύνας εις τήν μελλοντικήν ανάπτυξιν της Ελλάδος καί τήν αξιοποίησιν των πόρων αυτής». Το πρώτο αυτό βήμα, το επιτυχημένο, τον οδήγησε στην απόφαση να διασφαλίσει την συνέχεια μετά θάνατον και την επέκταση του έργου που είχε αρχίσει εν ζωή.

Για την υλοποίηση της αποφάσεώς του διέθεσε ολόκληρη την περιουσία του στην Ελλάδα και μεγάλο μέρος της περιουσίας του στο εξωτερικό. Ως καλός επιχειρηματίας διησφάλισε την οικονομικήν ανεξαρτησία του Ιδρύματός του, το οποίο από της ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα λειτουργεί, συντηρείται, επεκτείνεται και εκσυγχρονίζεται με ιδίους και μόνον πόρους.

Ο απόγονός του Νικόλαος Βερνίκος-Ευγενίδης προ του θανάτου του (2000) είχε προγραμματίσει επίσης την επέκταση του Ιδρύματος και επεστάτησε στην εκπόνηση των σχεδίων για την νέα πτέρυγα, όπου θα εγκαθίστατο το νέο υπερσύγχρονο Πλανητάριο και προεβλέποντο χώροι για πολλές μαθησιακές και εκθεσιακές εκδηλώσεις. Το περίφημο πλέον Πλανητάριο, ως μέσο συνθετικής επιμορφώσεως, της πιο ευχάριστης και αποτελεσματικής που έχει επινοηθεί ποτέ, σύντομα κατέστη ένας σπουδαίος τρόπος για εκατομμύρια ανθρώπους να μάθουν πράγματα που πίστευαν ότι είναι πέρα από τη μαθησιακή ικανότητά τους, για τους μεγαλύτερους να μοιραστούν τις γνώσεις τους με τους νεότερους και για τους εμπειρογνώμονες να έρθουν σε επαφή με τους ανειδίκευτους.

Capturar Ιστοσελίδα: http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1    

 

Watch more

STAY IN TOUCH

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
AND RECEIVE OUR LATEST STORIES