Η ενημέρωση αλλάζει ζωές

DO TANK

by THE OLBIOS TEAM

Tα τελευταία χρόνια, οι κωφοί και οι βαρήκοοι μπορούν – στην πλειονότητά τους – να μιλούν προφορικά και να επικοινωνούν με τον προφορικό λόγο και όχι με τη νοηματική γλώσσα. Αυτό συμβαίνει επειδή τα παιδιά που γεννιούνται κωφά έχουν – εδώ και 20 χρόνια στην Ελλάδα – τη δυνατότητα να βάλουν κοχλιακό εμφύτευμα, χάρη στο οποίο ακούν σε ικανοποιητικό βαθμό κι έτσι αναπτύσσουν προφορικό λόγο. Επίσης, παιδιά με μεγάλες βαρηκοΐες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ισχυρά ακουστικά και να αναπτύξουν προφορικό λόγο με τη βοήθεια λογοθεραπείας. Εκτός από τα παιδιά, προφορικό λόγο έχουν αναπτύξει και οι ενήλικες με μεταγλωσσική κώφωση, δηλαδή όσοι έχασαν την ακοή τους μετά τα 4 τους χρόνια, οπότε και είχαν αναπτύξει τον λόγο και την ομιλία. Η οργάνωση ΑΚΟΥΣΤΗΡΙΞΗ αποτελεί μια κίνηση στήριξης αυτών των κωφών και βαρηκόων που μιλούν προφορικά και επικοινωνούν με την ομιλία ή – όπου χρειάζεται – με τη χειλεοανάγνωση και, πάντως, όχι με τη νοηματική γλώσσα.  Ο στόχος αυτός πραγματοπιείται με διάδοση του υποτιτλισμού σε δεύτερο χρόνο (closed captions),  αλλά και του υποτιτλισμού σε ζωντανό χρόνο (σύστημα speech-to-text / real time captions), με ενημέρωση του κοινού για την αναγκαιότητα των lip speaker (χειλεομιλητών) διερμηνέων-συνοδών, τη διοργάνωση μαθημάτων χειλεοανάγνωστης αλλά και την ενημέρωση των μελών τους σε ιατρικά θέματα που αφορούν την αποκατάσταση της πάθησής τους. Akoystirixis_homepage Ιστοσελίδα: http://www.akoustirixi.gr/

 

Watch more

STAY IN TOUCH

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
AND RECEIVE OUR LATEST STORIES