Η επείγουσα υποστήριξη

Κουλτούρα & Κοινωνία

by aude

το έργο του Καταφύγιου Γυναίκας.

Το Καταφύγιο Γυναίκας αποτελείται από μια ομάδα εθελοντών με όραμα και ανθρωπιστικό ενδιαφέρον για την καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας. Η ομάδα απαρτίζεται από νέους ανθρώπους που συνεργάζονται καθημερινά και υπεύθυνα για τη στήριξη γυναικών που υφίστανται ή έχουν υποστεί στο παρελθόν κακοποίηση. Σκοπός του Καταφυγίου Γυναίκας είναι να συμβάλλει ενεργά στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κακοποίησης των γυναικών και να συντελέσει στην προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Καταφύγιο Γυναίκας παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης σε γυναίκες που έχουν υποστεί στο παρελθόν ή υφίστανται στο παρόν οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Ταυτόχρονα εστιάζει στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία και το φαινόμενο κακοποίησης των γυναικών γενικότερα μέσα από την οργάνωση ποικίλων κοινωνικών δράσεων και τη διεξαγωγή προγραμμάτων ενημέρωσης σε σχολεία, συλλόγους και λοιπούς φορείς.

Οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν και απευθύνονται σε γυναίκες άνω των 18 ετών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκεύματος, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, και σεξουαλικού προσανατολισμού. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι οι ακόλουθες: κοινωνική στήριξη (μία ή περισσότερες συναντήσεις με κοινωνικό λειτουργό), νομική συμβουλευτική (συνάντηση με δικηγόρο για πληροφόρηση και ενημέρωση σχετικά με τις πρώτες κινήσεις, το θεσμικό πλαίσιο και τα δικαιώματα της εκάστοτε κακοποιημένης γυναίκας), ψυχολογική υποστήριξη (16 συναντήσεις με ψυχολόγο), καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για άντρες που έχουν ασκήσει οποιαδήποτε μορφής βία σε γυναίκα με στόχο τη διαχείριση των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς.

Ιστοσελίδα: http://www.katafygiogynaikas.org/prostasia/

 

Watch more

STAY IN TOUCH

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
AND RECEIVE OUR LATEST STORIES