Η στήριξη δια της ενώσεως φορέων

NON PROFIT

by aude

το νέο όραμα του Ιδύματος Ωνάση.

Η μεγάλη «οικογένεια» του Ιδρύματος Ωνάση με τη Στέγη, το Αρχείο Καβάφη, το Ωνάσειο Πολιτιστικό Κέντρο στη Νέα Υόρκη, την Ωνάσειο Βιβλιοθήκη και τον Σύνδεσμο Υποτρόφων, μοιράζεται πλέον κοινή ταυτότητα και το ίδιο όραμα: τη στήριξη της κοινωνίας και την απελευθέρωση των δυνάμεών της.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης συστάθηκε το 1975 σύμφωνα με την επιθυμία του Αριστοτέλη Ωνάση στο όνομα του γιου του Αλέξανδρου Ωνάση. Ο πολιτισμός, η παιδεία, το περιβάλλον, η υγεία και η κοινωνική αλληλεγγύη είναι οι βασικές προτεραιότητες του Ιδρύματος. Όλες οι δραστηριότητες του Κοινωφελούς Ιδρύματος σχετίζονται με την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό. Στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης προωθούνται έργα με κοινωφελή χαρακτήρα ενώ με βάση τους κανονισμούς του Ιδρύματος και τη βούληση του Αριστοτέλη Ωνάση αποκλείεται η ατομική φιλανθρωπία. Όλα τα έργα του Ιδρύματος χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τα κέρδη ενός αυτοτελούς και θεσμικά ανεξάρτητου Ιδρύματος με επιχειρηματικό χαρακτήρα με το όνομα Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης με έδρα το Vaduz του Liechtenstein.

Ιστοσελίδα: http://www.onassis.org/

STAY IN TOUCH

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
AND RECEIVE OUR LATEST STORIES