Οικολογικά χωριά

THINK TANK

by aude

ευρωπαικά παραδείγματα, ελληνικά δίκτυα.

Στον αντίποδα του σύγχρονου τρόπου ζωής στις περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες μεγαλουπόλεις των φρενήρων ρυθμών και της υλιστικής αντίληψης των κοινωνιών, βρίσκεται ο “ιδεαλισμός” του εναλλακτικού τρόπου ζωής στα Οικολογικά Χωριά. Τα Οικολογικά Χωριά είναι ένας σύγχρονος δυναμικός τρόπος οργάνωσης του κοινωνικού βίου. O δημιουργοί τιυς πρεσβεύουν ότι η ανθρώπινη ζωή αναβαθμίζεται εάν βρεθεί στο πλαίσιο μιας μικρής, υποστηρικτικής και υγιούς κοινότητας και ότι ο πιο ενδεδειγμένος δρόμος για την αειφόρο ανάπτυξη είναι να ανακαλύψουμε εκ νέου, να βελτιώσουμε και να εξελίξουμε την παραδοσιακή κοινοτική μας ταυτότητα. Τα οικολογικά χωριά παρουσιάζουν χαμηλό δείκτη καταναλωτικών αναγκών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Συγχρόνως αντιπροσωπεύουν οικιστικά πρότυπα με ιδιαίτερα ικανοποιητικές συνθήκες για την ανθρώπινη διαβίωση. Σήμα κατατεθέν της οικολογικής τους ταυτότητας είναι η εθελοντική απλότητα και οι αρχές οικολογικού σχεδιασμού. Στο πλαίσιο του οικολογικού σχεδιασμού τα Οικολογικά Χωριά επιδιώκουν την ένταξη τεχνολογιών εξειδικευμένων να υπηρετούν διαδικασίες συλλογικής δράσης. Οικολογικά χωριά και κοινότητες υπάρχουν ήδη σε αστικές και σε αγροτικές περιοχές, στο βιομηχανοποιημένο Βορρά και σε φτωχότερες χώρες του Νότου, τόσο σε υπάρχουσες όσο και σε νέες, φτιαγμένες ειδικά για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις και είναι το όραμά τους υποστηρίζεται και προάγεται από το Παγκόσμιο Δίκτυο Οικολογικών Χωριών.

H Κίνηση για τη Διάδοση και τη Δημιουργία Οικοκοινοτήτων στην Ελλάδα συσπειρώνει άτομα από διαφορετικές κατευθύνσεις που τους ενώνει η διάθεση να ενισχύσουν και να εμπνευστουν στην κατεύθυνση της δημιουργίας ευφάνταστων αλλά βιώσιμων οικιστικών προτύπων σε ανθρώπινη κλίμακα – Οικοκοινοτήτων και Οικολογικών Χωριών στην Ελλάδα – ως λύση και απάντηση στα γιγαντιαία και μη λειτουργικά πλέον συστήματα. Αλληλοϋποστηρίζονται και επικοινωνούν με το Παγκόσμιο Δίκτυο Οικολογικών Χωριών και Οικοκοινοτήτων – Global Ecovillages Network. Ταυτόχρονα, λειτουργούν με γενική συνέλευση και κυκλική διαδικασία συζήτησης ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται με συναίνεση. Ολες οι συνελεύσεις τους είναι ανοικτές σε νέους ενδιαφερόμενους

1-1 Ιστοσελίδα: http://oikokoinotita.blogspot.com/

 

Watch more

STAY IN TOUCH

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
AND RECEIVE OUR LATEST STORIES