Οι σκλάβοι ζούν ανάμεσά μας

NON PROFIT

by aude

η πρωτοβουλία Α21 ενάντια στη εμπορία ανθρώπων.

Η εμπορία ανθρώπων τροφοδοτεί την ανάπτυξη του οργανωμένου εγκλήματος και απειλεί την υγεία, την ασφάλεια και τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου. Είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο έγκλημα στον κόσμο. Η ζήτηση για φτηνή εργασία και σεξ στην Ελλάδα την καθιστά βασικό προορισμό για θύματα τράφικινγκ. Η Ελλάδα είναι γνωστή ως “το κέντρο της εμπορίας ανθρώπων στην Ευρώπη”, καθώς είναι χώρα διεύλευσης και προορισμού για τα θύματα.

Εξαιτίας της γεωμορφολογίας της και της γεωγραφικής της θέσης αποτελεί κύρια είσοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεντρώνει το 90% των περιπτώσεων παράνομης μετανάστευσης στην Ευρώπη. Αυτοί οι παράνομοι πρόσφυγες είναι από τις πιο ευάλωτες ομάδες στην εμπορία ανθρώπων. Η Α21 προλαμβάνει την εμπορία ανθρώπων μέσω της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης, ενώ, ταυτόχρονα, προστατεύει τα θύματα εμπορίας ανθρώπων μέσα από προγράμματα αποκατάστασης. H A21 μάχεται τέλος για τη δικαιοσύνη ασκώντας δίωξη στους ίδιους τους διακινητές.

Ιστοσελίδα: http://www.a21.org/content/greece/gnqxx5

 

Watch more

STAY IN TOUCH

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
AND RECEIVE OUR LATEST STORIES