Ο Πλάτων μιλάει στους εφήβους

Εκπαίδευση

by aude

ένα ευφάνταστο πρόγραμμα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Παρακολουθείτε το βίντεο Δίκαιο: ένας διάλογος για τη δικαιοσύνη βασισμένος στην Πολιτεία του Πλάτωνα, από τη ψηφιακή έκθεση «ο Πλάτων στο Μουσείον του» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Ο ΠΛΑΤΩΝ είναι μια ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια προσβάσιμη από το διαδίκτυο. Με αφορμή την πλατωνική σκέψη προσφέρει ένα εκτεταμένο σώμα πληροφοριών για τον αρχαίο κόσμο συσχετίζοντας τις φιλοσοφικές προσεγγίσεις με την πολιτεία, την κοινωνική δράση, την οικονομία, την ιστορία και εντέλει την καθημερινή ζωή. Προβάλλει την παγκόσμια εμβέλεια της κληρονομιάς της πλατωνικής σκέψης προς ένα κοινό με γενικότερα πολιτισμικά ενδιαφέροντα.

Το περιεχόμενο της ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας έχει χαρακτήρα κειμενικό και πολυμεσικό. Οργανώνεται σε γνωστικές ενότητες ή θέματα που περιλαμβάνουν κείμενο συνοπτικό ή/και αναλυτικό, σταθερή ή κινούμενη εικόνα και ήχο. Κατάλογοι, εργογραφίες, χρονολόγια, χάρτες, μαθησιακά παιχνίδια και γραφήματα περιλαμβάνονται ενδεικτικά στα πολυσχιδή συστατικά των γνωστικών ενοτήτων. Τα κείμενα και το εποπτικό/συνοδευτικό υλικό (ή αντιστρόφως οι εικόνες και οι συνοδευτικές τους λεζάντες/επεξηγήσεις) συγκροτούνται σε τρία βασικά επίπεδα νοηματικής δυσκολίας: για μαθητές δημοτικού, για μαθητές γυμνασίου και για μαθητές λυκείου. Οι γνωστικές ενότητες επιπέδου μαθητών λυκείου συνήθως αντιστοιχούν και στο επίπεδο για το ευρύ κοινό.

Capturar Ιστοσελίδα: http://www.plato-academy.gr/web/guest/platon

 

Watch more

STAY IN TOUCH

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
AND RECEIVE OUR LATEST STORIES