Περήφανοι σαν ηλικιωμένοι

THINK TANK

by aude

πώς μια ομάδα αυτο-οργανώνεται.

Παρακολουθείτε ένα βίντεο σχετικό με την πρώτη «ανοιχτή» παρουσίαση της ομάδας υποστήριξης ηλικιωμένων και μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων, Proud Seniors Greece. Ο σκοπός της βραδιάς ήταν η γνωριμία της ομάδας Proud Seniors Greece με τις αντίστοιχες λοιπές lgbtqi ομάδες της Αθήνας, αλλά και η πραγματοποίηση καλέσματος νέων μελών εθελοντών και εθελοντριών για την άμεση στήριξη της ομάδας μας.

Οι Proud Seniors Greece είναι μια αυτό-οργανωμένη ομάδα με σκοπό την υποστήριξη lgbtqi ηλικιωμένων άπορων και μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων. Η ιδέα για τη δημιουργία της ομάδας ξεκίνησε ένα χρόνο νωρίτερα και υλοποιήθηκε το 2015. Ένας από τους βασικούς σκοπούς της ομάδας είναι η δημιουργία δικτύου καταγραφής ηλικιωμένων ατόμων, έτσι ώστε, γνωρίζοντας σε τακτική βάση την κατάσταση της υγείας και τις ανάγκες διαβίωσης τους, να είναι σε θέση να κατευθύνουν υποστηρικτικούς φορείς να ανταποκριθούν σε αιτήματα των ατόμων αυτών, όποτε αυτά προκύπτουν.

Επίσης, στην ομάδα θεωρούν σημαντική την εξεύρεση ενός χώρου συνάθροισης, όπου θα μπορούν να έρχονται σε επαφή με τα ηλικιωμένα / άπορα άτομα της κοινότητάς τους, καθώς και με φροντιστές υγείας, γιατρούς και ψυχολόγους, ώστε να υπάρχει άμεση παροχή βοήθειας και στήριξης τους. Ουσιαστικά, ο ρόλος της ομάδας επιδιώκει να είναι όχι μόνον θεωρητικά υποστηρικτικός, αλλά και πρακτικά αποτελεσματικός. Ρόλος δηλαδή ‘διαμεσολαβητή’ μεταξύ του ατόμου και του αρμόδιου φορέα, τον οποίο τυχόν χρειάζεται υποστηρικτικά, έτσι ώστε να δίδεται άμεση λύση στην εκάστοτε ανάγκη που προκύπτει, χωρίς κούραση ή ενοχλητική έκθεση, ιδιαίτερα δε στην περίπτωση ατόμου που δεν έχει προβεί σε αλλαγή των προσωπικών του/της εγγράφων.

2-2 Ιστοσελίδα: http://proudseniors.blogspot.com.ar/

 

Watch more

STAY IN TOUCH

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
AND RECEIVE OUR LATEST STORIES