Περί φιλότιμου!

NON PROFIT

by aude

ο ορισμός του, μια πρωτοβουλία, το Ίδρυμα του.

Η Πρωτοβουλία Φιλότιμο ξεκίνησε από το Λονδίνο το 2011, με τη συνειδητοποίηση του ερευνητικού κενού στην διεθνή βιβλιογραφία γύρω από την σύνθετη έννοια της λέξης «Φιλότιμο» – που, σύμφωνα με τον ιδρυτή του, αποτελεί την κεντρικότερη αξία στην Ελληνική πολιτισμική ταυτότητα. Η ιδέα του να αναζητηθεί το «χαμένο φιλότιμο» όπως συχνά αναφέρεται από τους Έλληνες, ξεκίνησε ένα συναρπαστικό ταξίδι με απίθανες συμπτώσεις και φωτισμένες συναντήσεις που οδήγησαν στην δημιουργία της μη-κερδοσκοπικής startup πλατφόρμας Σκέψης/Δράσης «Φιλότιμο Ίδρυμα» το 2014.

Πρόκειται για μια διεθνή ομάδα φίλων, εξειδικευμένων σε πεδία μεταξύ άλλων της ψυχολογίας, του μάρκετινγκ, της στατιστικής επιστήμης και της επιστήμης υπολογιστών. Ξεκίνησαν τη συλλογή δεδομένων μέσα από τη διεθνή κοινότητα Ελλήνων ώστε να επαναπροσδιορίσουν την έννοια ‘Φιλότιμο’ τον 21ο αιώνα (κάθε τέτοια έννοια όπως λόγου χάρη ‘ο πολίτης’, ΄η ηθική’, η ‘δημοκρατία΄ οφείλουν να επαναπροσδιορίζονται συμμετοχικά μέσα σε κάθε χρονική περίοδο). Όσο περισσότερα δεδομένα συγκέντρωναν, τόσο περισσότερο διαπίστωναν την κεντρικότητα της έννοιας ‘Φιλότιμο’ στην κοινωνική συνοχή και την αγωγή του πολίτη στις σύγχρονες κοινωνίες. Πιστεύουν οτι το Φιλότιμο είναι μια λέξη που δεν μπορεί να αναπαραχθεί από το «σύστημα» – επάνω στην οποία όμως αυτό βασίζεται στις κρισιμότερες ώρες για να επιβιώσει και να ανανεωθεί.

Capturar Ιστοσελίδα: http://philotimo.org/

 

Watch more

STAY IN TOUCH

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
AND RECEIVE OUR LATEST STORIES