Περι εντάξεως, όλων μας

NON PROFIT

by THE OLBIOS TEAM

Η δράση της ΜΚΟ CIVIS PLUS στοχεύει στη δημιουργία των όρων που θα επιτρέψουν την ισότιμη συμμετοχή και ένταξη όλων των ανθρώπων –ασχέτως εθνικής καταγωγής, πολιτισμικής ταυτότητας, κοινωνικής θέσης, θρησκείας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού- στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Μέσα από τα προγράμματα που υλοποιούν στηρίζουν κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν την κοινωνία πάνω στα ανθρώπινα, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα καθώς και τις παραβιάσεις τους, προωθούν το πνεύμα του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς και καλλιεργούν το αίσθημα της αλληλεγγύης. Οι κοινωνικές ομάδες στις οποίες απευθύνονται και τις οποίες στηρίζουν περιλαμβάνουν ανθρώπους που για οποιοδήποτε λόγο έχουν υπάρξει ή κινδυνεύουν να γίνουν θύματα διακρίσεων, ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και ιδιαίτερα ανέργους, ανθρώπους που δεν έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. CIVIS PLUS_homepage Ιστοσελίδα: http://civisplus.gr/

 

Watch more

STAY IN TOUCH

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
AND RECEIVE OUR LATEST STORIES