Πώς θα γίνει η Ελλάδα καθαρή;

NON PROFIT

by aude

ένας φορέας για την ενεργοποίηση των πολιτών.

Η Ελλάδα Καθαρή είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός φορέας με έδρα την Αθήνα. Συμμετέχει στις δραστηριότητες της πρωτοβουλίας ‘Clean up The World’ και αποτελεί επίσημο μέλος του Mediterranean Action Plan του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNEP). Η Ελλάδα Καθαρή δραστηριοποιείται από το 1999, με σκοπό τη βελτίωση της σημερινής περιβαλλοντικής κατάστασης, μέσω της ευαισθητοποίησης, της ενημέρωσης και της κινητοποίησης του Ελληνικού κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα. Στόχος της οργάνωσης δεν είναι απλώς η συνειδητοποίηση των πολιτών στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά η ενεργοποίησή τους σε ένα νέο τρόπο ζωής, έτσι ώστε όχι μόνο να σέβονται το περιβάλλον, αλλά να το θεωρούν ως πρωταρχικό τους μέλημα.

Η Ελλάδα Καθαρή πιστεύει ότι για την βελτίωση της σημερινής περιβαλλοντικής κατάστασης της χώρας μας είναι αναγκαία η ενεργή συμμετοχή όλων μας. Γι’ αυτό, μεταξύ των άλλων δράσεών της περιλαμβάνει και την διοργάνωση εκδηλώσεων με εθελοντική συμμετοχή των πολιτών, σε πράξεις όχι μόνον συμβολικού αλλά και ουσιαστικού χαρακτήρα.

Ιστοσελίδα: http://www.cleanuptheworld.org/en/

STAY IN TOUCH

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
AND RECEIVE OUR LATEST STORIES