Πώς να μιλήσω με όσους έχασαν τα πάντα;

DO TANK

by THE OLBIOS TEAM

Η Emfasis Foundation είναι γέννημα ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ιδρύθηκε για να δώσει άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις στις συνολικές ανάγκες ευάλωτων και κοινωνικά αποκλεισμένων συνανθρώπων μας (άστεγων, άνεργων, κάτω από το όριο φτώχειας, με προβλήματα διαφόρων ειδών εξαρτήσεων, μετακινούμενων παιδιών στο δρόμο – street connected children κ.ά.) που διαβιούν κυρίως σε κατάσταση δρόμου ή επικείμενης αστεγίας και οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Λειτουργεί σύμφωνα με την εφαρμογή των πρωτοπόρων και καινοτόμων αρχών του Social Street Work (Εργασία στο Δρόμο) και προσεγγίζει, στηρίζει και ανακουφίζει με τα κλιμάκια των εθελοντών της street workers, δίνοντας καθημερινά το παρόν στους δρόμους της Αθήνας παρέχοντας ανθρωπιστική, συμβουλευτική και οικογενειακή στήριξη. Παράλληλα κι ενώ χτίζει τις σχέσεις με τους ανθρώπους αυτούς, σχεδιάζει ένα σταδιακό πρόγραμμα συνολικής αντιμετώπισης των αναγκών τους σε εξατομικευμένο επίπεδο. Το Social Street Work της Emfasis ενεργεί σε επίπεδο γειτονιάς, ή σε περιοχές που έχει εντοπιστεί ότι υπάρχουν ευπαθείς θύλακες πληθυσμού. H Emfasis ακολουθεί την προσωπική προσέγγιση αξιολογώντας τις βασικές ατομικές ανάγκες του προσώπου που βρίσκεται σε ανάγκη – αναζητώντας πρώτα να αποκαταστήσει την αξιοπρέπειά του, και έπειτα να παράσχει επαρκή κοινωνική, συναισθηματική και ανθρώπινη υποστήριξη. Emfasis Foundation_homepage Ιστοσελίδα: http://www.emfasisfoundation.org

 

Watch more

STAY IN TOUCH

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
AND RECEIVE OUR LATEST STORIES