Τα όμορφα παιδιά που δεν γνωρίζουμε

HUMAN STORIES

by THE OLBIOS TEAM

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών ιδρύθηκε το 1972 για να καλύψει ένα κενό και να αντιμετωπίσει μια μεγάλη ανάγκη σε ό,τι αφορά στην πρόνοια για τους ανθρώπους που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση στον τόπο μας. Στόχος της ήταν πάντα η ανάπτυξη πολυποίκιλων δραστηριοτήτων για την προαγωγή των συμφερόντων των ανθρώπων με κινητικές αναπηρίες. Οι είκοσι γονείς που πρώτοι πήραν την πρωτοβουλία για την ίδρυση της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, δεν απέβλεψαν στην εξυπηρέτηση των δικών τους παιδιών. Απεναντίας θέλησαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της εγκεφαλικής παράλυσης συνολικά και αντικειμενικά. Με το ίδιο πνεύμα στάθηκε δίπλα τους ένας σεβαστός αριθμός σημαντικών ανθρώπων που συγκρότησαν την ιδρυτική ομάδα της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών. Στόχοι της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών ήταν και είναι η ανάπτυξη και συστηματική παροχή πολυποίκιλων υπηρεσιών, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση αναγκών, την βελτίωση καταστάσεων και την προαγωγή των συμφερόντων των ανθρώπων που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα. Πάνω από 4.000 οικογένειες έχουν εξυπηρετηθεί στα χρόνια που πέρασαν και τουλάχιστον 240 άτομα όλων των ηλικιών παρακολουθούν καθημερινά τα προγράμματα που προσφέρει το Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή». Με εκπαίδευση στην πιο ευρεία της μορφή, με ιατρική παρακολούθηση και θεραπευτική, κοινωνική και ψυχαγωγική υποστήριξη, με επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση, δημιουργικές δραστηριότητες και προσωρινή διαμονή, επιτυγχάνεται μια προσέγγιση που αγγίζει κάθε πτυχή της ζωής του ανθρώπου με εγκεφαλική παράλυση. Εταιρεία προστασίας σπαστικών   Αρχική Ιστοσελίδα: http://www.eps-ath.gr/el/

 

Watch more

STAY IN TOUCH

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
AND RECEIVE OUR LATEST STORIES