Τι είναι τα Ξυπόλητα Οικονομικά;

THINK TANK

by aude

η περίφημη πρόταση ενος Χιλιανού οικονομολόγου.

Τα Ξυπόλητα Οικονομικά σύμφωνα με τον δημιουργό τους Manfred Max Neef βασίζονται σε μια θεμελιώδη αρχή και πέντε αξιώματα. Η θεμελιώδης αρχή είναι οτι σε καμιά περίπτωση κανένα οικονομικό συμφέρον δεν μπορεί να τοποθετηθεί υψηλότερα από το σεβασμό για τη Ζωή.

Τα δε 5 αξιώματα είναι τα εξής : Η οικονομία είναι για να υπηρετεί τους ανθρώπους και όχι οι άνθρωποι την οικονομία. Η ανάπτυξη έχει να κάνει με ανθρώπους και όχι με αντικείμενα. Η μεγέθυνση δεν είναι ταυτόσημη με την ανάπτυξη και η ανάπτυξη δεν προαπαιτεί τη μεγέθυνση. Χωρίς την φροντίδα των οικοσυστημάτων καμιά οικονομία δεν είναι εφικτή. Και τέλος, η οικονομία είναι ένα υποσύστημα ενός μεγαλύτερου και πεπερασμένου συστήματος της βιόσφαιρας. Επομένως η μόνιμη ανάπτυξη είναι αδύνατη.

STAY IN TOUCH

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
AND RECEIVE OUR LATEST STORIES