Το υλικό και η προώθηση

NON PROFIT

by aude

η μέθοδος της οργάνωσης Φαρμακοποιοί του κόσμου.

Η Oργάνωση Φαρμακοποιοί του Κόσμου ιδρύθηκε το 1996 στην Αθήνα από μια ομάδα 24 Ελλήνων Φαρμακοποιών, ενώ αναγνωρίστηκε επίσημα σαν ανεξάρτητη ΜΚΟ το 1997. Οι Φαρμακοποιοί του Κόσμου πιστεύουν ότι καλύπτουν ένα κενό που αφορούσε τον εθελοντισμό και τους Φαρμακοποιούς της χώρας μας. Εκτός από επιστήμονες, οι Φαρμακοποιοί έχουν δυνατότητα να προσφέρουν κοινωνικό έργο κινητοποιώντας και άλλους ενδιαφερόμενους ευαισθητοποιημένους πολίτες, καταθέτοντας το μερίδιο ανθρωπιάς που τους αναλογεί προς τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμών (παιδιά, γυναίκες, πρόσφυγες).

Βασικοί στόχοι της Οργάνωσης που λειτουργεί αποκλειστικά σε εθελοντική βάση, είναι η συλλογή, αγορά, ο έλεγχος και η συσκευασία ιατροφαρμακευτικού υλικού με σκοπό να προωθηθεί δωρεάν σε άτομα, ομάδες η Νοσηλευτικούς Φορείς εντός και εκτός της χώρας, μέσω συνοδευόμενων Αποστολών από μέλη της Οργάνωσης, η αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας ή άλλων κοινωνικών προβλημάτων, ανεξάρτητα, ή σε συνεργασία με άλλους Φορείς και Οργανώσεις, η μελέτη και επιστημονική καταγραφή τέτοιων προβλημάτων αλλά και ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών με Εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς, αλλά και η εκπαίδευση και συμμετοχή των μελών αλλά και οποιυδήποτε άλλου ενδιαφερόμενου, στην άμεση αντιμετώπιση υγειονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που προκύπτουν. Τέλος, η συστηματική προσπάθεια για την κινητοποίηση των φαρμακοποιών και των υπόλοιπων υγειονομικών (ή μη) της χώρας μας, στην προσφορά γενικώτερου ανθρωπιστικού έργου.

Επίσημες εκπροσωπήσεις των Φαρμακοποιών του Κόσμου υπάρχουν ήδη σε πόλεις της Ελλάδας (Θεσ/νίκη, Κέρκυρα, Καλαμάτα, Βόλο, Ρόδο) αλλά και στο εξωτερικό – τα 2 επίσημα αναγνωρισμένα Παραρτήματα τους που έχουν ήδη ιδρυθεί είναι στην Κύπρο (Λευκωσία) και στην Ζάμπια (Λουσάκα).

Ιστοσελίδα: http://www.worldpharmacists.org/index1.php

 

Watch more

STAY IN TOUCH

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
AND RECEIVE OUR LATEST STORIES