Τρία χρόνια πρωτοφανούς συστράτευσης για τα δάση

Περιβάλλον

by aude

πώς η WWF δημιούργησε μια σύμπραξη 102 φορέων.

Το Μέλλον των Δασών ξεκίνησε με την πολύτιμη στήριξη των τριών ιδρυμάτων και επτά επιστημονικών ομάδων. Ωστόσο, το πλέγμα της συνεργασίας δεν σταμάτησε εκεί. Για την ολοκλήρωση των δράσεων του προγράμματος συνεργάστηκαν 102 διαφορετικές δυνάμεις, ανάμεσά τους πανεπιστήμια, φορείς, υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις και σύλλογοι. Αυτή ήταν μόνο η αρχή για τη δημιουργία και υλοποίηση του τριετούς προγράμματος Το Μέλλον των Δασών, ίσως του μεγαλύτερου έργου που έχει εκπονήσει το WWF Ελλάς στην 20ετή ιστορία του, και ενός από τα μεγαλύτερα που έχει ποτέ υλοποιηθεί για την προστασία του περιβάλλοντος από μη κρατικό οργανισμό στη χώρα μας.

Το πρόγραμμα Το Μέλλον των Δασών σχεδιάστηκε από την οργάνωση την επαύριο των τεράστιων πυρκαγιών του 2007, με έναν διττό στόχο: Αφενός να συμβάλει κατά το δυνατόν στην προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στις πληγείσες περιοχές της χώρας και αφετέρου να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση των πολιτών και τη φαινομενική πολιτική εγρήγορση για να προωθήσει αλλαγές στο σύστημα δασοπροστασίας της χώρας. Γύρω από αυτόν τον διττό στόχο σχεδιαστήκαν μία σειρά επιμέρους δράσεων με ένα μεγάλο θεματολογικό εύρος: από την επιστημονική έρευνα μέχρι την πολιτική διαβούλευση, και από την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση μέχρι την προαγωγή της τοπικής αυτοοργάνωσης και την ενδυνάμωση της δράσης των πολιτών.

Ωστόσο, μέσα από την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, επιδιώκονται και δύο ακόμα φιλόδοξοι στόχοι. Ο πρώτος αφορά την οργάνωση ενός μεγάλου δικτύου συνεργασίας μεταξύ επιστημονικών, κρατικών και επαγγελματικών φορέων, ο οποίος θα μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί και μετά τη λήξη του προγράμματος. Ο δεύτερος, αφορά τη δημιουργία μίας σειράς γνωστικών και τεχνικών υποδομών, που επίσης θα συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ουσιαστική συνέχεια και αναδεικνύεται η αξία του προγράμματος.

Ιστοσελίδα: http://www.wwf.gr/

 

Watch more

STAY IN TOUCH

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
AND RECEIVE OUR LATEST STORIES